fbpx

quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ bao luu show 24/03 1 ghe ST2 thành bao luu show 24/03 1 ghe ST2 thanh toán thêm 200 k 16:25;26/04 cho khách hàng Vũ thị hồng nhung