quynh.anh đã chuyển khách hàng Xuan Tran từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán