quynh.anh đã chuyển khách hàng Võ Thị Hạnh Vi từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán