quynh.anh đã chuyển khách hàng Trương Ngọc Vân từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán