quynh.anh đã chuyển khách hàng Trịnh Đình Thế từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán