quynh.anh đã chuyển khách hàng Thịnh Vương từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán