quynh.anh đã chuyển khách hàng Phú Dũng từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán