quynh.anh đã chuyển khách hàng Phan Thị Thủy từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán