quynh.anh đã chuyển khách hàng Phan Thị Thanh Nhàn từ đã thanh toán sang danh sách bảo lưu