quynh.anh đã chuyển khách hàng Nguyen ngoc truong tai từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán