quynh.anh đã chuyển khách hàng Nguyễn Hải Sơn từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán