quynh.anh đã chuyển khách hàng Ngo Quoc Viet từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán