quynh.anh đã chuyển khách hàng mai thùy an từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán