quynh.anh đã chuyển khách hàng Lê Thị Kim Anh từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán