quynh.anh đã chuyển khách hàng Le Nguyen Anh Thu từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán