quynh.anh đã chuyển khách hàng Lê Khánh Huyền từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán