quynh.anh đã chuyển khách hàng Huỳnh Như Ngọc từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán