quynh.anh đã chuyển khách hàng Hồ Thị Kim Thanh từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán