duy.cao đã xác nhận khách hàng Nguyễn Thị Thanh Thảo từ admin đặt