duy.cao đã xác nhận khách hàng Mai Ngọc Thu từ admin đặt