duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ VM Cẩm Thơ, Quang Đức Zing, Quỳnh Nguyễn tuổi trẻ, Vân thanh niên, Duy Linh 24h, Mai Nhật VNEXPRESS thành VM nhà báo cho khách hàng Admin Trâm