fbpx

ACOUSTIC NIGHT – KẺ KHÔNG ĐƯỢC YÊU LÀ “TIÊU-ĐÂY”

IMC.PLEX STUDIO & THEATRE

Tuấn Kiệt - Kim Tuyên - Tuấn Lèo - Trực Sinol
22/10/2022

20:00 đến 23:00

THÔNG TIN ĐẶT CHỖ

BỀNH BỒNG

Đặt chỗ chỉ mang tính chất thành công, tự do chọn chỗ ngồi
0000

MÔ TẢ

TRẠM NHẠC SẠC 99K

ACOUSTIC NIGHT: KẺ KHÔNG ĐƯỢC YÊU LÀ TIÊU ĐÂY

Host: TUẤN KIỆT

Singer: KIM TUYÊN – TUẤN LÈO – TRỰC SINOL

 

  • Mây Saigon Live Stage có phục vụ đồ ăn và thức uống. Vui lòng không mang đồ ăn thức uống bên ngoài vào
  • Đặt chỗ chỉ mang tính chất thành công, tự do chọn chỗ ngồi. Vui lòng đến sớm để có chỗ ngồi tốt nhất

SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI

SƠ ĐỒ CHỌN CHỖ
× Send